Ticket Swap info 

HEB JE TICKETS VOOR BOMBOCLAT 2020 GEKOCHT EN WIL JE DIE OMZETTEN NAAR 2021? GA DAN NAAR DE TICKETSWAP PAGINA EN VUL JE E-MAILADRES IN. JE ONTVANGT DAARNA JE NIEUWE TICKETS IN JOUW MAILBOX.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020

 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het evenement Bomboclat Festival 2020 van Global Aim cvba aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.

 

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Global Aim cvba en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Indien een evenement van Global Aim cvba niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het desbetreffende evenement van Global Aim cvba om te zetten naar een schenking aan Global Aim cvba.

 

De bestaande overeenkomst tussen Global Aim cvba en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Global Aim cvba. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Global Aim cvba en de Klant.

Artikel 2: indien de Klant voor een voucher kiest

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

 

De bestaande overeenkomst tussen Global Aim cvba en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele bestelling wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt.

 

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is.

 

De email met de voucher code zal vanaf juni 2020 (of eerder indien mogelijk) gestuurd worden naar de Klant.

 

Er worden geen kost in rekening gebracht voor het afleveren van de voucher.

 

De voucher vermeldt dat hij werd afgeleverd als gevolg van de Coronacrisis.

 

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

 

De waarde van de voucher kan gedurende twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement worden gebruikt voor de aankoop van een product van Global Aim cvba.

Aan de Klant wordt geen toeslag aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.

 

Wanneer de geldigheidsduur van de voucher verlopen is, vervalt de voucher automatisch. Deze kan niet verlengd worden.

 

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant.

 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke voucherwaarde zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher komen te staan.

Artikel 3: indien de Klant voor een terugbetaling kiest

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant bewijs levert aan Global Aim cvba dat hij/zij omwille van een belangrijke reden verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, kan de Klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling). Let op, de klant dient aan te tonen dat deze niet aanwezig kan zijn op geen enkele van de edities die in de twee jaar volgend op de editie van 2020 plaatsvinden.

 

De bestaande overeenkomst tussen Global Aim cvba en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op terugbetaling door Global Aim cvba van de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

 

De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

 

Indien het evenement is verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, vindt de terugbetaling binnen een redelijke termijn plaats.

 

Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats.

 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.

 

***